top of page

Reglur fyrir Firmamót ELKO/Lindex

Ætlast er til þess að allir keppendur kynni sér þessar reglur.

 

Reglur fyrir Rocket League

 

1 Almenn

1.1 Gildissvið reglna

Umsjónarmenn og mótastjórar hafa rétt á því að taka ákvörðun sem fellur út fyrir reglur mótsins eða jafnvel gegn þeim ef að upp koma aðstæður þar sem slíkt er nauðsynlegt.

1.2 Trúnaður

Öll samskipti leikmanna við stjórnendur eru trúnaðarmál og ekki má endurrita, afrita eða sýna á annan hátt óviðkomandi aðilum þau samskipti. Brot á þessum trúnaði er refsivert.

Lög um fjarskipti - 9. mgr. 47. gr

Sá sem fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekur við símskeytum, myndum eða öðrum fjarskiptamerkjum og táknum eða hlustar á símtöl má ekki skrá neitt slíkt hjá sér eða notfæra sér það á nokkurn hátt. Jafnframt ber honum að tilkynna sendanda að upplýsingar hafi ranglega borist sér. Skylt er að gæta fyllsta trúnaðar í slíkum tilfellum.

1.3 Framkoma / Hegðun

Þess er krafist af keppendum að þau hagi sér sómasamlega gagnvart mótherjum sínum og sýni af sér íþróttamannslega hegðun og sýni mótherjum, áhorfendum, umfjöllunaraðilum, útsendingarteymi og stjórnendum mótsins virðingu. Komdu fram við aðra eins og þú vilt láta koma fram við þig. Ef keppandi gerist sekur um brot á reglum um hegðun getur hann misst þátttökurétt sinn fyrirvaralaust frá móti. Lið keppenda sem brjóta þessar reglur eiga líka á hættu að vera rekin úr keppni.

1.3.1 Móðganir og óviðeigandi hegðun

Þessi listi yfir hegðun sem er óviðunandi er ekki tæmandi og mun hvert atvik vera dæmt útaf fyrir sig

 • Kynþáttahatur, kynbundin mismunun eða önnur mismunun

 • Niðurlægjandi orðafar

 • Kynferðisleg áreitni

 • Hótanir um ofbeldi

 • Líkamlegt/andlegt ofbeldi

 • Notkun vímuefna

 

1.4 Samskipti

Öllum keppendum í mótinu er ráðlagt að fylgja Discord þjóni Firmamótsins: 

1.5 Veðmál

Keppendum er stranglega bannað að veðja á sína eigin leiki eða á einhvern hátt hafa áhrif á leiki síns liðs fyrir tilstilli þriðja aðila.

2 Skipulag móta

 

2.1 Keppendur / Leikmenn

Til að keppa á mótum þurfa keppendur að vera skráðir með réttum upplýsingum um sig. Til þátttöku á mótum þurfa keppendur að hafa náð 18 ára aldri, undanþága er veitt gegn afhendingu útfylltu leyfisbréfi frá forráðamönnum, en þá er aldurstakmark 16 ára.

2.1.1 Lögmæti leikmanns í liði

Leikmaður þarf að vera skráður með því liði sem hann keppir í með réttar upplýsingar skráðar á vef mótsins. Engin undanþága er veitt undan þessu og ekki er hægt að leitast eftir samþykki mótherja um að leyfa leikmanni að spila. Ef lið gerast sek um að leika með leikmann sem er ekki löglegur, verða allir leikir sem sá leikmaður lék í dæmdir sem tap.

2.1.2 Heiti leikmanns í leik (Nickname)

Heiti sem:

 • Eru orðrétt eins og einkaréttarvarin vörumerki eða annað

 • Eru keimlík eða nánast eins og einkaréttarvarin vörumerki

 • Eru heiti á öðrum manneskjum öðrum en leikmanni sjálfum

 • Eru heiti á stjórnendum móts eða öðrum sem koma að henni

 • Eru tóm vitleysa

 • Eru dónaleg, þessi listi er ekki tæmandi:

  • Niðrandi gagnvart minnihlutahópum

  • Innihalda dónalegt orðbragð

  • Innihalda kynþáttaníð

  • Ofl.

eru bönnuð. Það að breyta hvernig orð er ritað til að komast framhjá þessum kvöðum virkar ekki.

2.1.3 Stillingar og notkun ólöglegra forrita (svindl)

Notkun hljóð-spjallforrita svosem Discord, Mumble og annara er löglegt.

Stjórnandi hefur rétt á að dæma spilara eða lið úr keppni í tilvikum þar sem spilari eða lið með viljandi hætti stöðvar eða reynir að hafa óeðlileg áhrif á spilun leiks eða hefur áhrif á einhvern annan þátt mótsins..

 

Notkun galla, glitches eða villna í leiknum er stranglega bönnuð og ef spilari er uppvís að slíku verður frávísun framkvæmd.

2.2 Lið

Lið þurfa að vera með þrjá leikmenn skráða til þess að geta tekið þátt í deildarkeppni Rocket League. Liðsnöfn þurfa að uppfylla hegðunarreglur.

Lið og leikmenn þess eru skyldugir til þess að gefa kost á sér í viðtöl og aðra umfjöllun í kringum mót.

2.3 Úrslitakeppni topp 4

Fjögur efstu liðin eftir samanlagða stigagjöf úr öllum keppnum og sem eru með lið í öllum leikjum fara átu skfram í head to head úrslitakeppni þar sem spilað er best of 3 games, allir leikir spilaðir í beinni útsendingu. Hærra seedaða liðið velur fyrsta leik, svo velur hitt liðið næsta leik og þriðji leikurinn er decider. Allir leikmenn liða þurfa að vera tilbúnir að keppa á fimmtudagskvöldi í útsendingu.

3 Framkvæmd leikja

 

3.1 Stundvísi

Leikir hefjast á þeim tíma sem þeir eru skráðir á, mótstjórn áskilur sér rétt til að breyta tímasetningum leikja. Ætlast er til þess að leikmenn séu komnir á leikjaþjón 10 mínútum áður en leikur hefst. Ef lið er ekki komið með fimm leikmenn 15 mínútum eftir skráðan leiktíma, fær það sjálfkrafa skráð á sig tap í þeim leik.

3.2 Útgáfa leiks

Allir spilarar verða að setja upp nýjustu útgáfu af leiknum. Uppfærslur verða að vera uppsettar áður en mótið hefst, þannig að tafir verði í lágmarki.

3.3 Tæknileg vandamál

Ef leikjaþjónn verður fyrir því að detta út verður leikur endurræstur frá þeim stað sem hann var á þegar atvikið á sér stað. Hægt er að biðja um að fá leik fluttan á nýjan leikjaþjón.

Ákveðið getur verið að endurræsa leik ef aftenging eða töf á tengingu kemur fram innan fyrstu mínútu leiks hjá liði/spilara eða áður en mark hefur verið skorað innan þess tíma.

 

Ef leikmaður dettur út af óviðráðanlegum ástæðum skal hafa samband við Challengermode support strax.

3.4 Hegðun leikmanna í leik

Leikmönnum ber að fylgja hegðunarreglum ásamt því að sýna íþróttamannslega hegðun. Notkun chat skal vera í lágmarki og ósæmileg hegðun þar getur valdið refsingu á það lið sem á í hlut.

Notkun galla (bug /glitch) er stranglega bönnuð og komi upp deilumál varðandi það verður hvert mál skoðað, verði lið uppvís af því að nota eitthvað sem er út fyrir ramma það sem er eðlilegt eða ódrengilegt á liðið á hættu að fá dæmt tap í þeim leik.

4 Stillingar

4.1 Leikjastillingar

Allir leikir eiga að vera spilaðir á Evrópskum leikjaþjóni.

Leikja snið: Soccar

Völlur: DFH Stadium (Það má spila á öðrum völlum ef báðir þátttakendur samþykkja)

Sjálfgefnar stillingar (Default)

4 Úrslit

4.1 Skráning úrslita

Fyrirliði þarf að vista skjámynd af niðurstöðum og replay eftir hvern leik ef það skyldi koma upp vandamál milli liða um hvernig leikur endaði.

bottom of page