top of page

Reglur fyrir Valorant

Ætlast er til þess að allir keppendur kynni sér þessar reglur.

1 Almennt

1.1 Gildissvið reglna

Umsjónarmenn og mótastjórar hafa rétt á því að taka ákvörðun sem fellur út fyrir reglur mótsins eða jafnvel gegn þeim ef að upp koma aðstæður þar sem slíkt er nauðsynlegt.

1.2 Trúnaður

Öll samskipti leikmanna við stjórnendur eru trúnaðarmál og ekki má endurrita, afrita eða sýna á annan hátt óviðkomandi aðilum þau samskipti. Brot á þessum trúnaði er refsivert.

Lög um fjarskipti - 9. mgr. 47. gr

Sá sem fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekur við símskeytum, myndum eða öðrum fjarskiptamerkjum og táknum eða hlustar á símtöl má ekki skrá neitt slíkt hjá sér eða notfæra sér það á nokkurn hátt. Jafnframt ber honum að tilkynna sendanda að upplýsingar hafi ranglega borist sér. Skylt er að gæta fyllsta trúnaðar í slíkum tilfellum.

1.3 Framkoma / Hegðun

Þess er krafist af keppendum að þau hagi sér sómasamlega gagnvart mótherjum sínum og sýni af sér íþróttamannslega hegðun og sýni mótherjum, áhorfendum, umfjöllunar aðilum, útsendingarteymi og stjórnendum mótsins virðingu. Komdu fram við aðra eins og þú vilt láta koma fram við þig. Ef keppandi gerist sekur um brot á reglum um hegðun getur hann misst þátttökurétt sinn fyrirvaralaust frá móti. Lið keppenda sem brjóta þessar reglur eiga líka á hættu að vera rekin úr keppni.

1.3.1 Móðganir og óviðeigandi hegðun

Þessi listi yfir hegðun sem er óviðunandi er ekki tæmandi og mun hvert atvik vera dæmt útaf fyrir sig

 • Kynþáttahatur, kynbundin mismunun eða önnur mismunun

 • Niðurlægjandi orðafar

 • Kynferðisleg áreitni

 • Hótanir um ofbeldi

 • Líkamlegt/andlegt ofbeldi

 • Notkun vímuefna

1.4 Samskipti

Öllum keppendum í mótinu er ráðlagt að fylgja Discord þjóni Firmamótsins: https://discord.gg/j8CEdtbmah 

Hægt er að ná í stjórnendur þar.

1.5 Veðmál

Keppendum er stranglega bannað að veðja á sína eigin leiki eða á einhvern hátt hafa áhrif á leiki síns liðs fyrir tilstilli þriðja aðila.

 

2 Skipulag móta

2.1 Keppendur / Leikmenn

Til að keppa á mótum þurfa keppendur að vera skráðir með réttum upplýsingum um sig. Til þátttöku á mótum þurfa keppendur að hafa náð 18 ára aldri, undanþága er veitt gegn afhendingu útfylltu leyfisbréfi frá forráðamönnum, en þá er aldurstakmark 16 ára.

2.1.1 Lögmæti leikmanns í liði

Leikmaður þarf að vera skráður með því liði sem hann keppir í með réttar upplýsingar skráðar á vef mótsins. Engin undanþága er veitt undan þessu og ekki er hægt að leitast eftir samþykki mótherja um að leyfa leikmanni að spila. Ef lið gerast sek um að leika með leikmann sem er ekki löglegur, verða allir leikir sem sá leikmaður lék í dæmdir sem tap.

Leikmenn þurfa að vera starfsmenn fyrirtækis til að vera lögmætur leikmaður í liði fyrirtækisins.

2.1.2 Heiti leikmanns í leik (Nickname)

Heiti sem:

 • Eru orðrétt eins og einkaréttarvarin vörumerki eða annað

 • Eru keimlík eða nánast eins og einkaréttarvarin vörumerki

 • Eru heiti á öðrum manneskjum öðrum en leikmanni sjálfum

 • Eru heiti á stjórnendum móts eða öðrum sem koma að henni

 • Eru tóm vitleysa

 • Eru dónaleg, þessi listi er ekki tæmandi:

  • Niðrandi gagnvart minnihlutahópum

  • Innihalda dónalegt orðbragð

  • Innihalda kynþáttaníð

  • Ofl.

eru bönnuð. Það að breyta hvernig orð er ritað til að komast framhjá þessum kvöðum virkar ekki.

Mótastjórn áskilur sér rétt til að neita nafni á liði eða leikmanni ef það stangar á við gildi og/eða stefnu RÍSÍ.

2.1.3 Varamenn

Liðum er heimilt að vera með 3 varamenn. 

Varamaður má ekki koma inn í miðjum leik.

Varamaður skráður í lið sem substitute á Challengermode er gildur leikmaður liðs. Það má ekki skrá yfir þrjá varamenn yfir mótið.

Mótastjórnendur hafa endanlegt ákvörðunarvald hvað varðar nýskráningu leikmanns í lið.

2.1.4 Stillingar og notkun ólöglegra forrita (svindl)

Notkun hljóð-spjallforrita svosem Discord, Mumble og annara er löglegt. Notkun annara forrita sem hjálpa á meðan keppni stendur er ólöglegt, öll notkun á svindlum, svosem: Wallhack, Aimbot, Lituð módel, No-Recoil, No-Flash og hljóðbreytingar er stranglega bönnuð.

Verði leikmaður uppvís af notkun slíkra forrita er hann og liði hans umsvifalaust rekið úr móti.

2.2 Lið

Lið þurfa að vera með fimm leikmenn skráða til þess að geta tekið þátt í mótinu. Liðsnöfn þurfa að uppfylla hegðunarreglur.

Lið og leikmenn þess eru skyldugir til þess að gefa kost á sér í viðtöl og aðra umfjöllun í kringum mót.

​2.3 Stigagjöf

Tvö stig eru veitt fyrir sigur, alltaf er leikið til úrslita sem skilar öðru liði sigri. Núll stig eru veitt fyrir tap.

Ef að tvö eða fleiri lið eru jöfn að stigum að móti loknu eru liðin borin saman á eftirfarandi hátt:

 • Innbyrðis úrslit milli jafnra liða (ef 4 jafnir, 2:1 > 1:2)

 • Nettófjöldi korta (maps) milli jafnra liða (3:2 kort > 3:3 kort) (á ekki við um BO1)

 • Fjöldi korta unnin milli jafnra liða (3:3 kort > 2:2 kort) (á ekki við um BO1)

 • Nettófjöldi korta (maps) yfir mót (á ekki við um BO1)

 • Nettófjöldi umferða (rounds) sem liðið er með (Unnin - töpuð) milli jafnra liða (23:21 > 23:22)

 • Fjöldi umferða (rounds) sem lið hafa unnið milli jafnra liða (24:22 > 23:21)

 • Nettófjöldi umferða (rounds) sem liðið er með í móti (39:31 > 40:33)

 • Fjöldi umferða (rounds) sem lið hefur unnið í móti (40:32 > 39:31)

 • Mótastjórn ákvarðar bráðabana

2.4 Úrslitakeppni

Topp liðin úr hverjum riðil fara áfram í úrslitakeppni sem verður haldin á netinu og í Arena.


 

3 Framkvæmd leikja

3.1 Mæting í leiki

Leikmenn skulu vera mættir í leik inni í Valorant og vera “ready” á Challengermode 10 mínútum áður en leikur skal hefjast. Vanti annað liðið enn leikmenn 10 mínútum eftir að hitt liðið hefur verið fullmannað, og leikur skal vera byrjaður, er því liði sem er fullmannað sjálfkrafa dæmdur sigur í þeirri viðureign. Liðsstjórar skulu ávallt tilkynna mótsstjórn um slík hlutskipti og skal slíkri tilkynningu ávallt fylgja sönnun fyrir máli liðsstjóra.

3.2 Uppstilling leikja

Eftirfarandi reglur gilda um uppstillingu leikja á mótinu.

3.2.1 Uppsetning leiks

Leikir á mótinu skulu vera settir upp á eftirfarandi hátt:

 • Velja skal Custom Game.

 • Mode skal vera Standard.

 • Custom Game Options skulu vera:

  • Allow Cheats: Off

  • Tournament Mode: On

  • Overtime: Win By Two: On

  • Play Out All Rounds: Off

  • Hide Match History: Off

3.2.2 Val á netþjóni (e. server)

Netþjónn skal vera London nema liðsstjórar beggja liða sammælist um annað.

3.2.3 Val á borði (e. map) og skipting í sókn/vörn (e. attackers/defenders)

Lið skulu fylgja ferli Challengermode við val á borði í viðureign.

3.2.4 Takmörkun á útsendaravali (e. agent select)

Liðum er óheimilt að velja útsendara sem hefur verið í leiknum skemur en tvær vikur nema liðsstjórar beggja liða sammælist um annað.

3.2.5 Þjálfarasæti (e. coach)

Liðum er eingöngu leyfilegt að hafa þjálfara liðsins, sbr. reglu 2.4.4 og reglur 2.5, í þjálfarasæti.

3.2.6 Sýnandasæti (e. observers)

Enginn skal vera í sýnandasæti nema með leyfi mótsstjóra.

3.3 Reglur í leik

Reglur í leik ná jafnt til allra sem inni í leik eru.

3.3.1 Pásur í leik

Leikmönnum er heimilt að nota þær pásur (e. timeouts) sem þeim býðst í leik.

3.3.2 Óheimil hegðun í leik

Leikmönnum er óheimilt að beygja sig yfir (e. crouching / teabagging) eða skjóta eftirstöðvar annarra leikmanna ef að mótherjar óska eftir að slíkt sé ekki gert.

3.4 Óvænt vandamál

Ef upp koma óvænt vandamál sem verða til þess að leikur getur ekki hafist eða bundinn er óvæntur endir á leik milli tveggja liða án tilstilli liðanna skulu liðin gera þær ráðstafanir sín á milli sem þau bæði geta fallist á og tilkynna mótsstjórn eins fljótt og auðið er.

3.5 Niðurstöður leikja

Liðsstjórar liða skulu báðir tilkynna um niðurstöðu leiks á síðu Challengermode.

3.6 Tilkynningar til mótsstjórnar vegna leiks

Mótmæli eða kvartanir vegna leiks sem er liðinn verða að berast mótsstjórn að hámarki 48 klukkustundum eftir að leik lýkur. Áður en að mótmæli eru sett fram skal móta þau á góðan máta og með sönnunargögnum þar sem við á.

bottom of page